Tấm bia trên núi ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ giới khảo cổ Trung Quốc: 447 ký tự hóa giải hiểu lầm lớn nhất về Tần Thủy Hoàng

Nội dung của tấm bia đá được khai quật trên núi Lang Nha năm 1921 đã cho thấy “Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn Nho” thực chất là một t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼o̼a̼n̼. Phát hiện thành phần cần thiết cho sự sống xung quanh tiền sao Lịch sử từng ghi nhận 5 cơn bão xuất hiện đồng […]

Đọc Tiếp