Madara có thể đấu với Isshiki Otsutsuki không?

Madara lúc hắn đạt được sức mạnh Lục đạo hiền nhân hoàn chỉnh đấu với Isshiki Otsutsuki trong Boruto, bạn nghĩ ai là người vượt trội hơn? Boruto có thể sử dụng Nhu Quyền với con mắt của Momoshiki không? Boruto: Amado và Kabuto ngày xưa chẳng khác gì ‘bản sao’ của nhau cả Cuộc […]

Đọc Tiếp